2016 Yılında Katılım Sağlanan Uluslararası Yeterlilik Testleri

2016 Yılında Katılım Sağlanan Uluslararası Yeterlilik Testleri

  • Su / Atıksu matriksinde LGC Standards firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 20’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Aquacheck PT Scheme  AQ1603/Round:498 (Ocak 2016) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

Kloroform, Bromo diklorometan, Dibromoklorometan, Bromoform, 1,2-Dikloroetan, Benzen, Toluen, Etilbenzen, Stiren, o-xylene, m-xylene, p-xylene, Endrin, Dieldrin, Heptaklor epoxide, Karbon tetraklorür, Tetrakloroeten, 1,2,4-Triklorobenzen, Trikloroeten, 1,1,1-Trikloroetan, 1,2,3-Triklorobenzen, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benz(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perylene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Dibenz(ah)anthrecene, Fluorene, Naphthalene, Pyrene, PCB(52), PCB(101), PCB(118), PCB(138), PCB(153) ve PCB(180) parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Su / Atıksu matriksinde LGC Standards firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 40’dan fazla laboratuvarın  dahil olduğu Aquacheck PT Scheme  AQ1603/Round:509 (Ağustos 2016) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır.

Kadmiyum, Kurşun, Nikel, Selenyum, Arsenik, Antimon, Civa, Kobalt, Vanadyum, Krom, Molibden, Kalay ve Berilyum parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Toprak matriksinde ERA-A Waters Company firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 25’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Soils & Hazardous Waste PT Scheme / Round 95 (Eylül 2016) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır.

1,2,3-trichloropropane, 1,2,4-trichlorobenzene, Benzene, Bromodichloromethane, Bromoform, Chlorodibromomethane, m&p-Xylene, o- Xylene, Tetrachlortoethylene, Trichlortoethylene ve Xylenes, total parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Su / Atıksu matriksinde LGC Standards firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 20’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Aquacheck PT Scheme  AQ1603/Round:512 (Eylül 2016) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır.

Isoproturon, Atrazine, Propazine, Terbutryn ve Pirimicarb parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Su / Atıksu matriksinde ERA-A Waters Company firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 100’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Water Pollution for Wastewater PT Scheme / Round 259 (Eylül 2016) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır.

Amonyak Azotu ve Orto-fosfat parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

'