Toprak, Arıtma Çamuru, Sediment Analizleri

Toprak, Arıtma Çamuru, Sediment Analizleri

 • Ağır Metal Analizleri; Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Krom+6 (Cr+6), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Titanyum (Tİ), Vanadyum (V)
 • Ağır Metaller Ön İşlem
 • BTEX Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • pH Tayini
 • Siyanür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Azot Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı (1800C) Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Toplam Katı Madde ve Nem Tayini (1050C) Tayini
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) , Mineral Yağlar, Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
 • Yağ-Gres Tayini
 • Yanma Kaybı (5500C) Tayini

 

'