Hakkımızda

Çevre alanında ölçümler, analizler ve ar-ge faaliyetleri gerçekleştirmek için ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde 2006 yılında kurulmuş olan ENCON Çevre Laboratuvarı,  2014 yılı itibarı ile ENCON Laboratuvarı A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Kalite odaklı çalışmayı prensip edinmiş, ISO/IEC 17025, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerine sahip ENCON Laboratuvarı A.Ş., ilk olarak çevresel analizler gerçekleştirdiği ENCON Çevre Laboratuvarını kurmuştur. İlk olarak 2009 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ENCON Çevre Laboratuvarı, ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirmiştir.

ENCON Çevre Laboratuvarı, ihtiyaç duyulan çevresel laboratuvar hizmetlerinden, yüzey suyu, yeraltı suyu, atıksu, deniz suyu, toprak, çamur, sediment, hava, ve toz analizleri ile birlikte gürültü ölçümleri ve çevresel örnekleme gerçekleştirebilmektedir. Laboratuvar, son yıllarda yaptığı yatırımlarla ve bünyesine kattığı cihazlarla  yaklaşık 1000 parametreyi analiz edebilecek kapasiteye ulaşmış durumdadır.

ENCON Laboratuvarı A.Ş., ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.’nin madencilik sektörüne ilişkin olarak sahip olduğu birikimi de değerlendirerek, 2016 yılı itibarıyla yeni bir alana yönelmiş ve Maden Laboratuvarı kurarak, asit kaya drenajı ve jeokimyasal mineral analizleri yapmaya başlamıştır.

Firmamız, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği’nin (TÜRKLAB)  üyesi olarak önemli bir rol oynamakta olup pazardaki hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve sektördeki firmalar ile düzenleyici kuruluşlar arasında daha iyi bir anlayışın yaratılabilmesi için çalışmaktadır.

Çevre ve İSG Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ENCON olarak;
Şirketimizde çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı. Bu bağlamda; resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi koruyacağımızı,

Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi,

İSG POLİTİKAMIZ

ENCON olarak;

En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,

Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı,

TAAHHÜT EDERİZ

Ölçüm Cihazlarımız

Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
'