2017 ve 2018 Yıllarında Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri

2017 ve 2018 Yıllarında Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri

2017

  • Su / Atıksu matriksinde ERA-A Waters Company firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 41’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Water Pollution for Wastewater PT Scheme /Round:266 (Mart 2017) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

2,4,6-Trichlorophenol , 2,4-Dimethylphenol , 2-Chlorophenol , 2-Nitrophenol , 4,6-Dinitro-2-methylphenol , 4-Chloro-3-methylphenol , parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Su / Atıksu matriksinde LGC Standards firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 44’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Water Microbiology (QWAS) / Round:255  (Ağustos 2017) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

Koliform Bakterilerin Sayımı, Enterokokların Sayımı parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

2018

  • Su / Atıksu matriksinde LGC Standardsfirmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 147’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Water & Environmental Chemistry (AQUACHECK) AQ1603 / Round:543  (Mart 2018) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

Bulanıklık ,   Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde, Yüzey Aktif Madde (MBAS) parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Su / Atıksu matriksinde ERA-A Waters Company firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 1000’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Water Pollution for Wastewater PT Scheme /Round:278 (Mart 2018) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

2,4-Dinitrophenol, Phenol, 4-Nitrophenol, Nitrat/Nitrat Azotu parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Su / Atıksu / Denizsuyu matriksinde ERA-A Waters Company firmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 135’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Water Pollution for Wastewater PT Scheme /Round:275 (Ocak 2018) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

Escherichia coli (E.coli)(MF&MPN), Fekal Koliform(MF & MPN), parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Atık(Eluat) matriksinde İzaydaş firmasının ulusal nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı şehirlerden birbirinden bağımsız 9’dan fazla laboratuvarın  dahil olduğu Yeterlilik Test No:TR81 (Mart 2018) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Baryum (Ba), Molibden (Mo), Arsenik (As), Selenyum (Se), Antimon (Sb), Klorür, Florür, Sülfat, Toplam Çözünmüş Madde parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

  • Su / Atıksu / Deniz Suyu matriksinde LGC Standardsfirmasının uluslararası nitelikte düzenlediği, her bir parametrede, farklı ülkelerden birbirinden bağımsız 20’den fazla laboratuvarın  dahil olduğu Water & Environmental Chemistry (AQUACHECK) AQ1603 / Round:540  (Şubat 2018) Kodlu Yeterlilik Testine katılım sağlanmıştır. 

MTBE (VOC P&T), Chloroform (VOC P&T), 1,2-dichloroethane (VOC P&T),  Benzene (VOC P&T), Trichloroethene (VOC P&T), Bromodichloromethane (VOC P&T), Hexachloro-1,3-butadiene (VOC P&T),  1,2,3_trichlorobenzene (VOC P&T) parametrelerinde uygun z-skorlar elde edilerek, uluslararası başarı sağlanmıştır.

 

'