Numune Alma Hizmeti

Numune Alma Hizmeti

ENCON Laboratuvarı’nda numune alma, çevresel ölçümler arasında en temel hizmetlerden biri olarak sayılabilir. ENCON, eğitimli ve sertifikalı personeli ile doğal ortamdan ve deşarj noktalarından numune alabilmektedir. Bu hizmetler çerçevesinde, tek bir numune almadan uzun süreli numune alma programlarının gerçekleştirilmesine kadar farklı seviyelerde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle izleme faaliyetleri çerçevesinde genellikle daha büyük ölçekli uzun dönemleri kapsayan ve otomatik cihazlar ile düzenli olarak gerçekleştirilen günlük, haftalık, aylık ve dönemsel numune alma programları uygulanmaktadır. Numune almada, sonuçlardaki belirsizlikleri de minimize eden en yeni teknoloji ile donatılmış ekipman ve metotlar kullanılmaktadır.

TÜRKAK tarafından akredite edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ENCON Çevre Laboratuvarında numune alımı, yerinde ölçüm ve analiz  hizmetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve deneyimli personel tarafından verilmektedir.  Yüzey suyu, yeraltısuyu, sediman, atıksu, çamur, hava, toprak ortamlarından sürekli veya aralıklı numune alımları ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Numune alma ortamları ve ilişkin metotlar:

Numune Alma Ortamı Metot Numarası
Nehir ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
Deniz Sularından Numune Alma TS ISO 5667-9
Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO 5667-12
Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11
Çamur Numunesi Alma TS EN ISO 5667-13
Yüzey Topraktan Numune Alma TS 9923
Katı Atıklardan Numune Alma TS 12090
Partikül Madde (PM10) EPA 40 CFR Part 50

 

'