Atık (Eluat) Analizleri

Atık (Eluat) Analizleri

 • Ağır Metal Analizleri; Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni),  Selenyum (Se)
 • BTEX Tayini
 • Eluat Hazırlama
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Florür Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Klorür Tayini
 • Mineral Yağlar ve Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
 • pH Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde ve Nem Tayini
 • Yanma Kaybı (5500C) Tayini
'