Geniş Analiz Yelpazesi

Geniş Analiz Yelpazesi

“TÜRKAK” tarafından akredite edilen ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” tarafından yetkilendirilen ENCON Laboratuvarı A.Ş., ihtiyaç duyulan çevre laboratuvarları hizmetlerinden, Yüzey Suyu, Yeraltı Suyu, Atıksu, Deniz suyu, Toprak, Çamur, Sediment, Atık(eluat), Hava, Toz, Gürültü, Numune Alma, vb. ölçüm ve analizleri sağlamaktadır.

Yapılan Analiz ve işlemlerin bazıları kısaca şunlardır;

  • Su, Atıksu ve Deniz suyunda Ağır Metaller, Anyon/Katyonlar, Pestisitler, Poliklorlubifeniller(PCB’s), PAH(Poliaromatik Hidrokarbonlar), Fenoller, Uçucu Organik Bileşikler(VOC), Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Organik Madde, Katı/Çözünmüş Madde vb.
  • Yüzey suyu (Deniz, Nehir, Göl), Yeraltı suyu , Atıksu, Çamur, Katı Atık, Dip Sediment Ortamlarından Numune Alma, Akarsu Debi Ölçümü
  • Sahada Ölçüm (pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, ORP, İletkenlik, Tuzluluk gibi)
  • Mikrobiyolojik Analizler(Fekal Koliform, Toplam Koliform,E.coli, Pseudomonas Aeruginosa, Fekal Enterokok, Fekal Streptekok, Clostridium Perfringens vs.)
  • Toprak ve Çamur Numunelerinde Ağır Metaller, Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH), Siyanür vb.
  • Atık(eluat)’da Ağır Metaller, Mineral Yağlar, Hidrokarbon Yağ İndeksi, Benzen-Toluen-Etilbenzen-Ksilen (BTEX) vb..
  • İmisyon Örnekleme Analizleri-Ortam Havasında Partikül Madde (PM10 ve PM2,5), Çöken Toz Tayini.
  • Çevresel Gürültü Ölçümleri
  • Asit Kaya Drenajı ve Jeokimyasal Mineral Analizleri
'